សិស្ស​ខ្មែរ​សុរិន្ទ​បោះ​ជំរំ​រៀន​ភាសា​ខ្មែរ


2010-12-29
កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ នេះ មន្ត្រី​អប់រំ​ខេត្ត​សុរិន្ទ បាន​ដឹក​នាំ​ការ​បោះ​ជំរំ​សិស្ស​សាលា​មួយ​នៅ​ក្បែរ​ព្រំដែន​ខ្មែរ។
រូបភាព​ផ្ដល់​ដោយ លោក សុភាន ខាំវង្ស
ដើម្បី​ភាព​សុខ​សាន្ត​រវាង​ប្រជា​ជាតិ​ជិត​ខាង​ទាំង​ពីរ។
  • រូបទី១
  • រូបទី២
  • រូបទី៣
  • រូបទី៤
  • រូបទី៥
  • រូបទី៦
ស្ដាប់​សេចក្ដី​រាយ​ការណ៍​របស់​លោក ឡេង ម៉ាលី៖

No comments: